กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

11 comments 2019-12-07 /14:00:00

เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-07-02 /18:32:00

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 

อ่านต่อ
11 comments 2020-02-21 /16:00:00

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-07-02 /16:32:00

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนา เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-09-19 /17:00:00

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

อ่านต่อ