วินัย สะอาด จิตอาสา

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๒๒ ปี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

อ่านต่อ

นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม ที่ได้จากการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

อ่านต่อ

โครงการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

อ่านต่อ
วินัย 2019-06-05 / 16:30:25

ดำเนิน “โครงงาน DTEC SMART ” ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ดำเนินโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ

อ่านต่อ
สะอาด 2019-06-03 / 16:10:16

“โครงงาน DTEC CLEAN & CLEAR ” ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ
จิตอาสา 2019-06-03 / 16:10:16

“โครงงาน Volunteer จิตอ่อน จิตแข็ง จิตดี ” ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ
จิตอาสา 2019-07-19 / 16:10:16

“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ
จิตอาสา 2019-07-12 / 16:30:16

ทำบุญ ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ

กิจกรรมบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ ณ วัดตะเคียนทอง

อ่านต่อ
วินัย 2019-06-26 / 16:10:16

วันลูกเสือวิสามัญ วท.เดชอุดม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ
วินัย 2019-06-26 / 16:10:16

วันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ
วินัย 2019-05-13 / 16:30:00

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงวันแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อ่านต่อ
2019-06-06 / 16:30:00

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิสถิรคุณ

อ่านต่อ