แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

hello

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปี 2565-2569

ดาวน์โหลด

hello

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด
hello

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด
hello

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด
hello

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด

hello

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

hello

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด

hello

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด

hello

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด
hello

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด

hello

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

hello

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด