กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

11 comments 2019-03-27 /23:22:00

ลูกเสือวิสามัญ วท.เดชอุดม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 

อ่านต่อ
11 comments 2019-07-20 /16:00:00

“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ประจำปี ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-03-15 /12:51:00

พิธีรับมอบธงลูกเสือช่อสะอาดและแบดจ์ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด 

อ่านต่อ
11 comments 2019-07-17 /14:35:00

อบรม R.B.T.C. รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-04-01 /16:06:00

R.A.T.C. รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๒ 

อ่านต่อ