กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

11 comments 2020-02-09 /13:47:00

การตรวจขั้นที่ ๕ เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน 

อ่านต่อ
11 comments 2020-02-05 /15:00:00

โครงการทดสอบและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2019-11-30 /16:00:00

พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ร.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อ่านต่อ
11 comments 2020-02-05 /16:00:00

รับประเมินกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด 

อ่านต่อ
11 comments 2019-12-20 /16:00:00

รับประเมินกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญดีเด่น ระดับ อศจ. 

อ่านต่อ