กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้

2019-09-19 / 17:00:00

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม