กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพิธีสำรวจตัวเอง

2020-02-21 / 16:00:00

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม