กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ---------------------------------------------------- เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดพิธีทบทว

2019-07-02 / 18:32:00

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม