กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนา เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ------------------------------------------------------ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองลูกเสือวิสา

2019-07-02 / 16:32:00

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม