ข่าวใหม่ชาวดีเทค

ตารางการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ และตารางการสอบวัดสมรรถนะผู้เรียน V-NET ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียด

เพิ่มเติม

ขอเรียนเชิญ

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เพิ่มเติม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบใบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เพิ่มเติม


ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษาล

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

เพิ่มเติม

Cinque Terre

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

20/02/2562>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

14/02/2562>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

12/02/2562>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

05/02/2562>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีโควตา ระดับ ปวช.,ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

18/01/2562>>>ใบสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีโควตา ระดับ ปวช.,ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

25/12/2561>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

21/12/2561>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

13/12/2561>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

22/10/2561>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

19/10/2561>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

17/10/2561>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิณสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

12/10/2561>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

03/10/2561>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุแบบอเนกประสงค์ขนาด ๑๐๐ ตัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

03/10/2561>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุแบบอเนกประสงค์ขนาด ๑๐๐ ตัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

27/09/2561>>>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาซื้อรถตู้โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bigging)

24/05/2561>>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาซื้อรถตู้โดยสารเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bigging)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2561

11/05/2561>>>ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)เพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2561

09/05/2561>>>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)เพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2561

07/05/2561>>>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2561

30/04/2561>>>ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พลศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และกำหนดการยื่นคำร้องขอแก้

19/03/2561>>>ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และกำหนดการยื่นคำร้องขอแก้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2561

28/02/2561>>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ - เปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ และการลงทะเบียนเรียน

26/02/2561>>>ประกาศ กำหนดปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ - เปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ และการลงทะเบียนเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา สถานที่เพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2561

26/02/2561>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา สถานที่เพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26/02/2561>>>ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2561

22/02/2561>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

19/02/2561>>>ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2561

13/02/2561>>>ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

07/02/2561>>>ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

29/01/2561>>>ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ยกเลิกประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23/01/2561>>>ยกเลิกประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DTEC CUP ครั้งที่ 15

17/01/2561>>>ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DTEC CUP ครั้งที่ 15

ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

15/01/2561>>>ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

08/01/2561>>>แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู(Logbook Teacher)การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายงานบุคคล (ID PLAN)แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับข้าราชการครู พนักงานราช ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา 2561

ตุลาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู(Logbook Teacher)การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายงานบุคคล (ID PLAN)แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับข้าราชการครู พนักงานราช ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน(English Camp and Preparing to internship)

กันยายน/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน(English Camp and Preparing to internship)

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูฝน (ช่วงปิดภาคเรียน) ประจำปีการศึกษา 2561

กันยายน/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูฝน (ช่วงปิดภาคเรียน) ประจำปีการศึกษา 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมสัมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กันยายน/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมสัมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปวช.,ปวส. และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

กันยายน/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปวช.,ปวส. และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

แต่งตั้งคณะครู และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

กันยายน/2561>>>แต่งตั้งคณะครู และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง

กันยายน/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา 2561

กันยายน/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา 2561

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

13/11/2561>>>แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

29/11/2561>>>แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

ลูกเสือเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการลูกเสือเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ โดยนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมโครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับสถานศึกษา

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องประชุมโครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีมอบใบประกาศธรรมศึกษาชั้นตรีและธรรมศึกษาชั้นเอก

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย พระครูสิริญาณสังวร รองเจ้าคณะอำเภอ ฝ่ายการศึกษา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบใบประกาศธรรมศึกษาชั้นตรีและธรรมศึกษาชั้นเอก ให้กับนักศึกษาที่สอบผ่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการภาษาจีนสู่อาเซียน (Chinese To ASEAN)

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้จัดโครงการภาษาจีนสู่อาเซียน (Chinese To ASEAN) โดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯและตัวแทนนักเรียน นักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมพร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือและหมู่ลูกเสือวิสามัญ เข้ารับประเมินกองลูกเสือ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการซักซ้อมเตรียมการเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมรับชมการสาธิตในโครงการซักซ้อมเตรียมการเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียติ

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องพ่นละอองน้ำกำจัดฝุ่น PM ๒.๕

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ จัดทำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องพ่นละอองน้ำกำจัดฝุ่น PM ๒.๕ เพื่อช่วยบรรเทาอากาศฝุ่นพิษ ในกรุงเทพมหานคร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมพร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือและหมู่ลูกเสือวิสามัญ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนระดับชั้นปวช. ๓ และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ๒...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วม แข่งขันหุ่นยนต์ฯ

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วม แข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงาน"อุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC"สามารถคว้า ๓ รางวัล

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นเกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สะเต็มศึกษา (STEM Education)

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร. พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๔ ระดับเหรียญเงิน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร. พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรสู่สถานศึกษาคุณธรรม

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรสู่สถานศึกษาคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา โดย ดร. พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมประกวดในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผลงาน "อุปกรณ์ปักดำต้นกล้าพอเพียง DTEC"...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพกองลูกเสือ ฯ ระดับกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย ดร. พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพกองลูกเสือ วิสามัญ ระดับกลุ่มจังหวัด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมนักการภารโรงและแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมนักการภารโรงและแม่บ้าน เพื่อมอบหมายหน้าที่และแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนะแนวรับสมัครเข้าทำงาน บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.๓ และปวส.๒ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เข้ารับฟังแนะแนวการรับสมัครเข้าทำงาน บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด เพื่อรับนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม “โครงการถ่ายทอดความรู้ คนรุ่นเก่า สู่คนรุ่นใหม่”...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดดิจิทัล

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดดิจิทัล นำโดย ดร. พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ปี

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมหัวหน้าสาขา/หัวหน้าแผนก เรื่อง การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมบริจาคโลหิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การสอบ V-NET ระดับชั้นปวช.และปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยคณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารและคณะจากบริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด มหาชน

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕ .๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารและคณะจากบริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) ที่เดินทางมามอบทุนการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ฉลองการลูกเสือวิสามัญโลกครบ ๑๐๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมงาน “ชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ฉลองการลูกเสือวิสามัญโลกครบ ๑๐๐ ปี”...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบริจาคโลหิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมบริจาคโลหิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ นางสุดใจ ภู่เทศ นายธนชน อินทจันทร์ นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดย นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และคณะครูพร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนร. นศ ก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นำโดย นางสาวพัชนีย์ วิธิบุญ หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตฯ พร้อมคณะครูออกนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ครั้งที่ ๓...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการวันคริสต์มาสและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการวันคริสต์มาสและ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน (Merry Christmas And Preparing To Internship)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล (ส่งเสริมภาษาอังกฤษ)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินและคัดเลือก เพื่อรับรางวัลกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือและหมู่ลูกเสือวิสามัญเข้ารับการตรวจประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา อวยพรเนื่องในวันปีใหม่...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานสวดมนต์ข้ามปี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ DTEC SMART สานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการ DTEC SMART สานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

DTEC SMART GAME 2018

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน (DTEC Smart Game 2018 ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครูออกนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ครั้งที่ ๒...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษา ในโอกาสนี้ ร.ต.ต จตุพงษ์ กระฉอดนอก ได้ให้ความรู้เรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุ แก่นักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

เมือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.พงศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดในการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุในโครงการอุปสมบทหมู่ชาวศรีลังกา-ไทย

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมต้อนรับ จัดอาหาร จัดเก็บ ทำความสะอาดสถานที่ เนื่องด้วย พระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกา ในโครงการอุปสมบทหมู่ ชาวศรีลังกา-ไทย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา วท.เดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษาที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมปั่นจักรยานและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมปั่นจักรยานและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๔-๙ ธันวาคม ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อย่างสม่ำเสมอนานกว่า ๕ ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับเกินกว่า ๑,๐๐๐ หน่วย โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวงสำหรับธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอ้ม

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอ้ม มาศึกษาดูงาน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดพิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค เดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ Mr.Thinley Dorji

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ครูเพ็ญศรี กุลพัฒน์ หัวหน้างานหลักสูตรฯ ได้แนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จัก Mr.Thinley Dorji ครูอาสาสมัครจากราชอาณาจักรภูฏาน ที่จะมาเป็นครูสอนเพิ่มพูน ทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม

มื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เดินตรวจเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญตักบาตร ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญตักบาตร ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมจิตอาสางานบุญกฐินสามัคคี วัดป่าไทรงาม

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธาและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยจัดสถานที่ และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคณะสงฆ์และญาติธรรม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ เข้าติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ เข้าติดตามตรวจเยี่ยม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ส่งคณะกรรมการฯ ติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการฯ ติดตามข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือก “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ ๓...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิชาชีพบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิชาชีพบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการบัญชี โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียน

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม เข้าติดตามตรวจเยี่ยมดูแล นายปัญญา บุญเล่ห์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพเข้าสู่หน่วยกิต รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดี กับ นายสมาน คูณสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสได้ย้ายจาก วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง มาปฏิบัติหน้าที่ ครู...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบใบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วย นายพิบูล ชวนชม, นายณัฐวิชช์ มะลิวัลย์ ครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ,นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นางศุภรักษ์ บุญสาง

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางศุภรักษ์ บุญสาง เนื่องในโอกาสได้ย้ายจาก วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร มาปฏิบัติหน้าที่ ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำครูผู้สอน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง หัวหน้างานบุคลากร ครูนงรัก บุญเสริฐ ได้แนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักครูพิเศษ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายบังคมและจุดเทียน

ช่วงค่ำวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมบริจาคโลหิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา วท.เดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับ นายธวัชชัย พลจันทร์ และนายปิยวัฒน์ แสนพล...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยียานยนต์

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การตอนรับ คุณปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไปสถานฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมคณะ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย นายสนธิต ดาโรจน์ ,นางสุดใจ ภู่เทศ, ดร.ธนชน อินทจันทร์, นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ร่วมประชุมบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีรับทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อแสดงความยินดี

เมื่อช่วงคืนวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดมพร้อมด้วย ผู้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อแสดงความยินดีกับ นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และนางสาวสายฝน สาระผล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านรองฯ นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ และได้พบปะกับ

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๓ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้แนะนำให้รู้จักกับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ เนื่องในโอกาสได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และได้พบปะกับนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นางสาวทักษิณา ชมจันทร์

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ให้การต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ เนื่องในโอกาสได้ย้ายจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับ นางสาวสายฝน สาระผล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. พนักงานราชการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน/ฝึกอาชีพ

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของครู

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของครู (Logbook Teacher) ,การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN), แนวทางการขับเลื่อนกระบวนการ PLC และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับนายวุฒิพงษ์ บริบาล

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ขอแสดงความยินดี กับนายวุฒิพงษ์ บริบาล นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรยุทธ ธนะสมบัติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรอบเสาธง แนะนำวิทยากร และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีรอบเสาธง แนะนำวิทยากร และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลังจากนั้นในเวลา ๐๘.๓๐ น.นายบุญไสย์ มาตย์นอก ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ วิทยากรบรรยาย หลักสูตรวิชาลูกเสือ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรเตรียมลูกเสือวิสามัญและวิชาพิเศษ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากนั้น นายประทีป นิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ รักษาในตำแหน่ง ประธาน พ.ส.น.อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานในพิธีถวายราชสดุดี พร้อมปราศรัยเปิดการฝึกอบรม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) โดย นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพิจราณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการพิจราณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ ดร.ธนชน อินทจันทร์ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความ อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมดำเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิดการประชุมดำเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จัดงาน “มุทิตาจิต” ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อค่ำคืนวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จัดงาน “มุทิตาจิต” ให้ กับ ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตร ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ,ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมมุทิตาจิต

ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง จัดกิจกรรมมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกโดยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้กับนายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๖๗๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดงาน “งานมุทิตานุสรณ์”

เมื่อค่ำคืนวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดงาน “งานมุทิตานุสรณ์” ให้ กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในงานกล่าวแสดงมุทิตาจิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี จัดงาน “มุทิตาจิต”

เมื่อค่ำคืนวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี จัดงาน “มุทิตาจิต” ให้ กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วท.เดชอุดม จัดงาน มุทิตาจิตเนื่องในโอกาส นายคำปุ่น พลรัตน์

เมื่อค่ำคืนวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาส นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ธีม "กราบคารวะมุทิตา กันยาหกสิบเอ็ด รองฯ คำปุ่น พลรัตน์"...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จัดงาน “มุทิตาจิต” ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อค่ำคืนวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จัดงาน “มุทิตาจิต” ให้ กับ ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน และประชุมผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน “มุทิตาคารวะ”

เมื่อค่ำคืนวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน “มุทิตาคารวะ” ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานในงานกล่าวแสดงมุทิตาจิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณ “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน”เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๑) ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วท.เดชอุดม ขอขอบคุณ

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ ห.จ.ก.ไทยยนต์อุบลราชธานี มอบเครื่องยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนฝึกทักษะการขับขี่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ซูซูกิ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นิเทศ ติดตาม รองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นางชไมพร ตุ้มพงษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้านิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์ นายสถาพร โฉมศิริ รองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำโดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี)

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมด้วยพิธีถวายราชสดุดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนและทดสอบวิชาการลูกเสือ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน (English camp and Preparing to Internship) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน (English camp and Preparing to Internship) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบช่อดอกไม้และขอแสดงความยินดี กับ นายธวัชชัย พลจันทร์ และนายปิยวัฒน์ แสนพล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ชนะเลิศเหรียญทอง...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นำโดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (DTEC) ชนะเลิศเหรียญทอง “WorldSkills ASEAN Bangkok 2018” การแข่งขันความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพฝีมือแรงงานอาเซียน (๑๐ ประเทศ ๒๖ ทักษะ) สาขาระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial Automation)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

การประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (หนังสือเรียน) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานตลาดประชารัฐ และงานคลื่นรักทรู เพื่อคนอีสาน ของทรูมูฟ เอช

พิธีเปิดงานตลาดประชารัฐ และงานคลื่นรักทรู เพื่อคนอีสาน ของทรูมูฟ เอช ณ ตลาดเมืองเดช พลาซ่า อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ----------------------------------------------- เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “การสร้างรายได้บนอินเตอร์เน็ต” ประจำการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “การสร้างรายได้บนอินเตอร์เน็ต” ประจำการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันต่อต้านคอร์รัปชันของปี ๒๕๖๑ ภายใต้ “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”

วันต่อต้านคอร์รัปชันของปี ๒๕๖๑ ภายใต้ “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๓ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันของปี ๒๕๖๑ นำโดย นายทรัพย์ทวี ขันทวัตร ประธานคณะกรรมการประจำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยแกนนำลูกเสือช่อสะอาด กล่าวรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันของปี ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการกิจกรรม ๕ ส (Big cleaning Day)

โครงการกิจกรรม ๕ ส (Big cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม ๕ ส (Big cleaning Day)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดย นางสาวนงรัก บุญเสริฐ ครูสาขาวิชาการตลาด ผู้เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แสดงความยินดีกับ นร.นศ. วท.เดชอุดม

ผลงานอุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คว้าโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษา

7 รูปภาพ · Updated ประมาณหนึ่งวันที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่ชนะการประกวดเขียนแผนธุรกิจและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบรางวัลชนะเลิศ ให้กับ นักศึกษา จากการแข่งขันทักษะด้านบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี กับผลงานของนักเรียน นักศึกษา

8 รูปภาพ · Updated ประมาณหนึ่งวันที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ของผลงานอุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการเลือกตั้ง...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าตรวจสอบเอกสาร จำนวนนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าตรวจสอบเอกสาร จำนวนนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ COMPUTER CAMP 2018

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการ COMPUTER CAMP 2018 เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงาน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ประชุมปรึกษาหารือ หัวหน้าสาขาวิชา ครูที่ปรึกษาชมรมและ ผู้กำกับลูกเสือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น และกิจกรรม Day Camp...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)

86 รูปภาพ · Updated 13 วันที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE) ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างลานกิจกรรมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วน พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเดชอุดม คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วท.เดชอุดม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๗ รูป...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมสรรหาและคัดเลือกประธานกรรมการ และกรรมการวิทยาลัย (ชุดใหม่) ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะ เนื่องใน “วันรพี”ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินเบื้องต้น นศ. กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๖

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการประเมินเบื้องต้น นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

English Camp 2018

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นำโดย นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์ และว่าที่ รต.อัครวินท์ พละศักดิ์ (ครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ) พร้อมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑า...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

มื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมพนักงานราชการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอเดชอุดม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. โดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นิเทศ ติดตามและพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ประชุมปรึกษาหารือ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

103 รูปภาพ · Updated 6 วันที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา วท.เดชอุดม ครบรอบ ๒๑ ปี

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่น ระดับชาติ

โล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่น ระดับชาติ : ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับประทานโล่ ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เยี่ยมชมและให้กำลังใจช่างเทียน ในการทำเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๕๕ น. นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และนายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจช่างเทียน ในการทำเทียนพรรษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่บริการชุมชนยกระดับต่อยอดการซ่อมบำรุงแบบจิตอาสา เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รมช.กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ จ.อุบลฯ

รมช.กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ จ.อุบลฯ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และคณะผู้บริหาร ได้แสดงความยินดีและให้เกียรติมอบเกียรติบัตร...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศ อำลาก่อนเดินทางกลับต่างประเทศ

7 รูปภาพ · Updated 4 วันที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๐ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง Miss Kristina Maciver, Miss Sophie Barnes ครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศ ของโครงการ Project Trust Thailand ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ Corporate Social Responsibility

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ Corporate Social Responsibility...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบช่อดอกไม้ และแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้มอบช่อดอกไม้อำลาครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับปริญญาตรี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการอบรม วัยเรียน วัยใส Smart School ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

29 รูปภาพ · Updated 10 วันที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเทศบาล เมืองเดชอุดมบริการ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดโครงการอบรม วัยเรียน วัยใส Smart School ปีงบประมาณ ๒๕๖๑....

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ธนชน อินทรจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รายวิชาของสถานศึกษา รุ่นที่ ๑๖...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานอาชีพสู่หน่วยกิตรุ่นที่ ๑๕

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานอาชีพสู่หน่วยกิต รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑....

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีปิดการฝึกอบรม แกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม แกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด “อาชีวศึกษา” วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

(วันที่ ๓ ของการจัดฝึกอบรม) แกนนำลูกเสือวิสามัญ

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันที่ ๓ ของการจัดฝึกอบรม) แกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด “อาชีวศึกษา” วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานอาชีพสู่หน่วยกิตรุ่นที่ ๑๕

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานอาชีพสู่หน่วยกิต รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

(วันที่ ๒ ของจัดการฝึกอบรม) การฝึกอบรม แกนนำลูกเสือวิสามัญ

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันที่ ๒ ของจัดการฝึกอบรม) แกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด “อาชีวศึกษา” วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น....

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการฝึกอบรมลูกเสือ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดฝึกอบรม แกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรช่อสะอาด “อาชีวศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดการฝึกอบรม แกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม แกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด “อาชีวศึกษา” วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปี ๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมส่งเอกสารประเมินผลการเรียน ๙ สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ประชุมคณะครู เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสารประเมินผลการเรียน ๙ สัปดาห์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ประชุมปรึกษาหารือ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการฝึกอบรม แกนนำลูกเสือวิสามัญ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาไทย ได้ดำเนินโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมจัดทำแฟ้มประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจัดทำแฟ้มประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานอาชีพเข้าสู่หน่วยกิต รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงาน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้กับ นร. นศ. ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ได้ดำเนินโครงการการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ได้ดำเนินโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการอบรมเสริมศักยภาพนักเรียน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ ๒ สี

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญให้แก่ลูกเสือวิสามัญ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๕๕ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม"โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ" ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (DTEC) : กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่ง นายวุฒิพงษ์ บริบาล (วท.เดชอุดม) นักศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขัน มวยไทยสมัครเล่น,มวยสากลสมัครเล่น

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานจัดการแข่งขัน มวยไทยสมัครเล่น,มวยสากลสมัครเล่น กีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กีฬาอาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาอาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (จำนวน ๑ ทุน)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ดำเนิน โครงการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่) ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร้านอุบลศาส์น สาขา ม.อุบล มอบหนังสือภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๒๕ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติรับมอบหนังสือภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษา จาก นายกิจจา เตชะศิริชนะกุล ร้านอุบลศาส์น สาขา ม.อุบล ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑น

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม ให้ความรู้ เรื่องกฎจราจรและการขับขี่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.จตุพงษ์ กระฉอดนอก รอง สว.(ป.) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี พร้อมคณะเดินทางมาประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

156 รูปภาพ · Updated 10 วันที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีนมัสการ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ Miss Bi Hongxin ครูอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง หัวหน้างานความร่วมมือ ครูอัครวินท์ พละศักดิ์ ได้แนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จัก Miss Bi Hongxin ครูอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบดอกไม้ พร้อมของที่ระลึกและแสดงความยินดี คุณครูวิษณุ จำปาวงษ์

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคุณครูจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล (หัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา) และ คุณครูโกวิทย์ เคาเลิศ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม ประชุมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (จำนวน ๑ ทุน)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตร การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๕๔ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม ได้ให้เกียรติมอบ เกียรติบัตรแก่คณะกรรมการตัดสิน และเกียรติบัตรแก่สาขาวิชาที่ชนะการประกวดในระดับเหรียญทอง...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในการขอเปิดกลุ่มเทียบโอน

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ ๑๕ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้คำขวัญ " บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมกิจกรรมทำสมาธิเจริญสติภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมข้าราชการครู เข้าร่วมกิจกรรมทำสมาธิเจริญสติภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๑๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา ร่วมปลูกต้นไม้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทำบุญ ๙ วัด เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ดำเนินโครงการทำบุญ ๙ วัด เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าร่วมกิจกรรมทำสมาธิเจริญสติภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมข้าราชการครู เข้าร่วมกิจกรรมทำสมาธิเจริญสติภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบ ต้นไม้ จำนวน ๔๙๙ ต้น ให้แก่ นร. นศ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๕๕ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติมอบ ต้นไม้ จำนวน ๔๙๙ ต้น ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๙ สาขาวิชา เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กล่าวคำขอบคุณ ในโอกาสเสร็จสิ้นระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๕ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ และ ดร.ธนชน อินทรจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ให้เกียรติมอบ หนังสือรับรองการฝึกงาน ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุม ฝ่ายบริหารทรัพยากร

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เพื่อมอบหมายหน้าที่และแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำคณะเข้าศึกษาดูงาน

มื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เพื่อเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาและลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง อาชีวศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนักการภารโรง และแม่บ้าน

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๐ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้แนะนำให้รู้จักกับบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนักการภารโรงและแม่บ้าน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมการใช้ระบบงานซอฟต์แวร์ บริหารจัดการสถานศึกษา (EDR)

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมการใช้ระบบงานซอฟต์แวร์ บริหารจัดการสถานศึกษา (EDR) ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนะแนวประชาสัมพันธ์ โครงการ IM Japan ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization,Japan) หรือ IM Japan เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์ โครงการ IM Japan ประจำปี ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ “อาชีวะอาสาเคลื่อนที่”

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ “อาชีวะอาสาเคลื่อนที่” ออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เครื่องมือประกอบอาชีพ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำครูผู้สอน ครูต่างชาติ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง หัวหน้างานบุคลากร ครูนงรัก บุญเสริฐ ได้แนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักครูพิเศษ (พลศึกษา) ครูต่างชาติ ๒ คน (ภาษาอังกฤษ) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ รวมทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๕ คน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในการเปิดประชุมกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ให้กับนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา และให้บุคลากรทางการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

14 รูปภาพ · Updated 6 วันที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมการใช้งานระบบ ซอฟต์แวร์ บริหารจัดการสถานศึกษา (EDR)

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตร “ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๗”

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น.คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๗” เนื่องในวันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ออกนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๖๑๙ คน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมดำเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอน

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิดการประชุมดำเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมการคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและบริษัทประกันอุบัติเหตุ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานเปิดการประชุมการคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำคณะเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำคณะเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร (ครูงานปกครอง) โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนำคณะเข้าศึกษาดูงาน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตร

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ และพิธีรดน้ำดำหัว กราบขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีบรรพชาโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีบรรพชาโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รณรงค์ป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ก่อนเทศกาลสงกรานต์

31 รูปภาพ · Updated 14 วันที่แล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการปรับปรุงลานกิจกรรม เพื่อปรับปรุงลานกิจกรรม ให้ได้มาตรฐานใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลางแจ้ง ในโอกาสต่างๆ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะจากการใช้ประโยชน์ของลานกิจกรรม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำคณะเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนคุณธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเครื่องยนต์ HONDA GX 200

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสานมอเตอร์ มอบเครื่องยนต์ HONDA GX 200 จำนวน ๓ เครื่อง ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนด้านวิชาช่างยนต์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดผลงานจากการทำโครงการวิชาชีพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ โดยผลการแข่งขัน นายพอเจตน์ ห้วยยาง...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่บริการชุมชนเชิงรุก ยกระดับต่อยอดการซ่อมบำรุงแบบจิตอาสา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญตักบาตร รวมใจชาว DTEC

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามการจัดการอาชีวศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะติดตามและสัมภาษณ์การจัดการอาชีวศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมทดสอบความรู้พื้นฐานและมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาลงพื้นที่บริการชุมชนเชิงรุก ยกระดับต่อยอดการซ่อมบำรุงแบบจิตอาสา และให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ที่เคหะชุมชน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานของผู้เรียนอาชีวศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. คณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ออกพื้นที่ให้บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในชีวิติประจำวัน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาด

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ช่อสะอาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน และประชุมผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมครู บุคลากร พร้อมมอบช่อดอกไม้อำลาครูอาสาสมัครภาษาจีน

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อำลาครูอาสาสมัครภาษาจีน Miss Sun Ruiqi

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้มอบดอกไม้อำลาครูอาสาสมัครภาษาจีน Miss Sun Ruiqi...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมเข้าจังหวะ ลีลาศ

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน (กิจกรรมเข้าจังหวะ ลีลาศ)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดย นายคำปุ่น พลรันต์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีไถ่ถอนชีวิตและรับมอบ โค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๑ ปีที่ ๒๗

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีไถ่ถอนชีวิตและรับมอบ โค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นศ.ผู้ที่สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. โดย พระครูสิริญาณสังวร รองเจ้าคณะอำเภอ ฝ่ายการศึกษา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.โดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ “Startup Start Your Way” ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่พร้อมมอบตัว ประเภทโควตา ปี2561

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่พร้อมมอบตัว ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมรับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลกองลูกเสือวิสามัญดีเด่น...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Taiwan International Science Fair

ผลงาน อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร DTEC (PortableExericise Deviee for Health) ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงการรางวัล นวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๑ Thailand Inventors' Day 2018

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand Inventors' Day 2018) จำนวน ๒ ผลงาน ได้แก่ ผลงานอุปกรณ์ล็อกหมวกกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินโครงการวิชาชีพ "ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์"

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการการประเมินโครงการวิชาชีพ "ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์" และการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ของผลงานอุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร DTEC ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๓๐ น. นำโดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยสาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (DTEC) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) และการควบคุมเครื่องจักรกล CNC Milling ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน (กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินคุณภาพลูกเสือและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ และรับการประเมินคุณภาพลูกเสือและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การทดสอบภาษาจีนออนไลน์ โครงการเพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบภาษาจีนออนไลน์ โครงการเพชรยอดมงกุฎอาชีวศึกษา ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามตรวจเยี่ยมดูแล นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าติดตามตรวจเยี่ยม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านบุญแถม สุพันสา ประธานสมาคมการท่องเที่ยวแขวงจำปาสัก...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ plc ในงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๕ น. โดยสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ plc ในงานอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี “ก้าวสู่วิชาชีพบัญชี ๔.๐”

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี “ก้าวสู่วิชาชีพบัญชี ๔.๐” ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำขนมไทย

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทำขนมไทย (ตะโก้) ปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นิเทศติดตาม

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. ตัวแทนโครงการ Project trust จากประเทศอังกฤษ ได้เข้าทำการติดตามความก้าวหน้าและนิเทศการเรียนการสอน รวมไปถึงประเมินความพึงพอใจที่มีต่อครูอาสาสมัครประเทศอังกฤษ และตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไป...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบโล่ พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.ที่หน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบโล่ พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศและชี้แจง

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและชี้แจงการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (นักศึกษาเทียบโอนความรู้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นำเสนอผลงาน

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำครูและนักเรียน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในสาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ โครงการ “อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร”ในงานการประกวด Taiwan International Science Fair 2018 ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีปิดค่ายลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ น. โดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีกล่าวปิดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดจัดขึ้น ช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศในการอยู่ค่ายลูกเสือ

บรรยากาศในการเข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในค่ายลูกเสือวิสามัญพร้อมปิดค่ายย่อย และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับลูกเสือวิสามัญ สอบวัดพื้นฐานความรู้ทางลูกเสือ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีชุมนุมรอบกองไฟ

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นายคำปุ่น พลรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่งมีลูกเสือวิสามัญพร้อมผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งวิทยาลัยฯได้กิจกรรมขึ้น...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศในค่ายลูกเสือวิสามัญ วท.เดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.บรรยากาศในค่ายลูกเสือวิสามัญ ในการทำกิจกรรม สร้างค่าย และวิชาสูทกรรม คือ วิชาการทำอาหารชาวค่าย ในหลักสูตรการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือวิสามัญ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดี

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีจุดธูป ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูป และกล่าวคำราชสดุดี ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชากล่าวคำปฏิญาณ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีเปิดค่ายลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเข้าแถวหน้าเสาธง โดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ในระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนะแนวฝึกงานจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน และนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับโล่รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ทักษะด้านสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในการแข่งขันออกแบบโพสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คณะศึกษาดูงาน จาก รร.บ้านวารีอุดม

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. โรงเรียนบ้านวารีอุดม พร้อมคณะครู และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดย นายสนธิต ดาโรจน์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดในงานวันเทคโนโลยี วิศวกรรม ครั้งที่ ๑๕...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อปฏิรูปสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อปฏิรูปสถานศึกษา ก้าวสู่ยุค Digital Thailand 4.0 (DTEC 4.0) ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คว้า ๒ รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ผลงานอุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC (DTEC Smart Lock ) คว้า ๒ รางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และรางวัลชนะเลิศผลงานที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดในงานวันเทคโนโลยี วิศวกรรม ครั้งที่ ๑๕...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วท.เดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบรับรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนะแนวฝึกงานจาก บริษัท ซีพีแรม จำกัด

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ธนชน อินทรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินคัดเลือก นร. นศ.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี ๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นิเทศ ติดตาม ครูอาสาสมัครจีน

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้เข้าทำการติดตามความก้าวหน้าและนิเทศการเรียนการสอน รวมไปถึงประเมินความพึงพอใจที่มีต่อครูอาสาสมัครจีน และตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่โดยทั่วไปของ Miss Sun Ruiqi ครูอาสาสมัครจีน ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับการประเมินคุณภาพลูกเสือและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับและรับการประเมินคุณภาพลูกเสือและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬา เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ครูและบุคลากร เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายนิยม แสงวงศ์...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วท.เดชอุดม เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๐ โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน ๗๓ ทุน...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม และให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ และทักทายเด็กๆ บริเวณซุ้มกิจกรรม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีปิดแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗)

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานกล่าวปิด โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗)

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแนะแนวจาก บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์)

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธนชน อินทรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา และประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม การเข้าร่วมงานวันครู ๑๖ มกราคม ที่จะถึงนี้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร


คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ

ดาวน์โหลดคู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ

เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน/ขาดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน/ขาดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

งานทวิภาคี => คำสั่งแต่งตั้งครูทวิภาคีประจำสาขาวิชา,แจ้งขั้นตอนการออกฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา,ปฏิทินปฏิบัติงาน และสรุปจำนวนนักศึกษาฝึกงาน

ดาวน์โหลดข้อมูลงานทวิภาคี

แบบฟอร์มทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา(สผ.3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา(สผ.3)

ข่าวน่ายินดี

รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์

เพิ่มเติม

รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์

เพิ่มเติม

วิดีโอ

" allowfullscreen>

ปฏิทินการศึกษา


Cinque Terre

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน

Address


วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

โทร. 045 – 429 – 050

Email dtec@dtec.ac.th

Address Map

Social Media