045 – 429 – 050  dtec@dtec.ac.th

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

พิธีปิดแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗)

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานกล่าวปิด โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗)

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแนะแนวจาก บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์)

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธนชน อินทรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา และประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม การเข้าร่วมงานวันครู ๑๖ มกราคม ที่จะถึงนี้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรและหนังสือขอบคุณ

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมนายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และคณะครูสาขาวิชาช่างยนต์ ร่วมมอบเกียรติบัตรและหนังสือขอบคุณ ให้กับสถานีบริการน้ำมัน บริษัทพรณัฐพงษ์นวพล ปิโตรเลียม จำกัด...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แนะแนวจาก บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ และนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานสิ่งประดิษฐ์ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม “งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรม “งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑” โดยมี ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานกล่าว อวยพรปีใหม่ ให้กับคณะครู บุคลากร และร่วมรับประทานอาหาร การจับฉลากของขวัญ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการกีฬาสันทนาการ พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสันทนาการ พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในการนี้ นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มกราคม

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กล่าวอวยพรและสวัสดีปีใหม่

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้กล่าวอวยพรและสวัสดีปีใหม่ ให้กับนักเรียน นักศึกษาและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


Address


วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

โทร. 045 – 429 – 050

Email dtec@dtec.ac.th

Address Map

Social Media