ตรวจสอบสถานะการจอง

เมื่อท่านผู้สมัครกรอกข้อมูลและชำระค่าจองอุปกร์ตัวเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความ "ทำการจองสำเร็จ" ในช่องชื่อของท่าน


Detudom Technical College