ขั้นตอนจองชุดเครื่องแบบ...


ขั้นตอนที่ 1

จองสินค้า

ขั้นตอนที่ 2

แจ้งหลักฐานการโอน

ขั้นตอนที่ 3

นำใบจองมารับสินค้าในวันที่กำหนด

ติดต่อเพิ่มเติม : 045-429050 / Email:dtec@dtec.ac.th