ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ, นักการ, พขร.

...

2021-09-03 / 09:00:00 ยอดผู้เข้าชม 124

>> แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ, นักการ, พขร.