ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อสร้างศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา (RBL : Research Based Leaning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

...

2566-05-03 / 09:10:00 ยอดผู้เข้าชม 134

>> การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อสร้างศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา (RBL : Research Based Leaning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566