ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

...

2566-05-03 / 09:00:00 ยอดผู้เข้าชม 94

>> ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ