ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

...

2021-08-16 / 09:59:00 ยอดผู้เข้าชม 195

>> เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เลขที่ตำแหน่ง 573 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต