ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้ง ที่ 2

...

2021-08-10 / 08:09:00 ยอดผู้เข้าชม 197

>> วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ใน วันที่ 10 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ