กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การตรวจขั้นที่ ๕ เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเศษ ปากหวาน ผู้ตรวจการลูกเสือ เป็นประธานในการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ของผู้กำกับลูกเสือวิสามัญที่ผ่านการฝึกอบรมบุค

2020-02-09 / 13:47:00

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม