กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการทดสอบและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการทดสอบและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับกองลูกเสือวิสามัญ โดยได้รับเกียรติจาก นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนก

2020-02-05 / 15:00:00

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม