กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ร.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดพิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราช

2019-11-30 / 16:00:00

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม