กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รับประเมินกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือและกองลูกเสือวิสามัญ เข้ารับประเมิ

2020-02-05 / 16:00:00

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม