กิจกรรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รับประเมินกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญดีเด่น ระดับ อศจ.

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือและกองลูกเสือวิสามัญ เข้ารับประเมินก

2019-12-20 / 16:00:00

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม