กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานนวัตกรรมเด่นของสถานศึกษา ในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล ๕ ชั้น ๔ อาคารอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

2566-05-30 / 10:30:00/view:49

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม