กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิม

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้ นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (จำนวน ๑ ทุน) ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ตามระยะเวลาของหลักสูตร) ในการนี้ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๕ คน ณ ห้องเรียนวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-05-26 / 10:30:00/view:61

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม