กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษฯมอบรถเข็นผู้ป่วย

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้ นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และงานโครงการพิเศษฯ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ไปรับมอบรถเข็นผู้ป่วยของนายสุรศักดิ์ สนาะพิณ,นางบัวพันธ์ เสนาะพิณ,นายสมบัติ เสนาะพิณ เป็นพ่อของเพื่อนนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ท่านใช้แล้วท่านเสียชีวิต เพื่อนำมาซ่อมให้มีสภาพดีและใช้งานได้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยคนอื่นๆต่อไปค่ะ จำนวน ๔ คัน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ขอขอบพระคุณขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านทำจงหนุนส่งให้มีแต่ความสุขความเจริญและให้ผู้ล่วงลับไปแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดี ณ บ้านขมิ้น อำเภอม่วงสามสิบ ตำบลเหล่าบก จังหวัดอุบลราชธานี

2566-05-26 / 10:00:00/view:49

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม