กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้ นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2566-05-24 / 10:30:00/view:73

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม