กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรม ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้ ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรมทำบุญตักบาตรโครงการถนนสายวัฒนธรม ครั้งที่ ๓ ในการขับเคลื่อนความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ ณ วัดบ้านหนองยาว ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดซอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2566-05-24 / 10:00:00/view:45

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม