กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ได้ไปศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ ขายเครื่องดื่ม อัดถ่านแท่งและผลิตเสาปูน ณ ร้าน Inthanin อำเภอเดชอุดม และโรงงานอมตะน้อย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชานี

2022-08-09 / 08:00:00/view:78

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม