กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงานฝึกอาชีพ

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงานฝึกอาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการออกฝึกงานและรับฟังคำแนะนำการฝึกงานจากสถานที่ประกอบการจาก บริษัทซีพีออลล์ จำกัด ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-08-03 / 13:00:00/view:68

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม