กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ภายในงานมีกิจกรรมประกวดแต่งคำประพันธ์หัวข้อ”สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม”ประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ”เยาวชนไทยยุคใหม่รู้จักใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง”,คัดลายมือ,ประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดีและการแสดงเทิดพระเกียรติ ร.10 ,รำบายศรีสู่ขวัญ,ฟ้าฮ้องบึ้ม,คุกกี้เสี่ยงทาย,real man ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออก สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-08-03 / 12:00:00/view:102

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม