กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ (วันที่ ๗ ของการอบรม) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ "หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ โดยเวลา ๐๙.๐๐ น.

2019-04-02 / 00:00:09/view:347

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม