กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต โดยการลงพื้นที่ทำกิจกรรมทาสีสนามกีฬา ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีห้องน้ำ ทาสีรั้ว ทำป้ายจุดเช็คอินและล้อมรั้วลวดหนาม ณ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

2022-01-22 / 09:30:00/view:120

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม