กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เข้ารับโล่และธงรางวัล ชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ เข้ารับโล่รางวัล ชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ และรับธงรางวัล ชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทลูกเสือวิสามัญ จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

2021-11-26 / 13:30:00/view:151

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม