กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาเนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะผู้กำกับลูกเสือ/รองผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-11-25 / 10:30:00/view:47

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม