กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” (หลักสูตรออนไลน์)

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดการอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” (หลักสูตรออนไลน์) โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ ๙) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๑๐) นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-11-26 / 09:30:00/view:46

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม