กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ซักซ้อมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับ อศจ.

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมซักซ้อมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2021-11-23 / 10:30:00/view:146

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม