กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๒๐๐ กว่าคน ที่จะร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ/ทักษะพื้นฐาน/ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ เข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ศบค.จังหวัดและมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ โดยผลตรวจ ATK ในครั้งนี้ ผลเป็นลบทุกคน ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-11-22 / 09:30:00/view:159

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม