กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มที่ ๒ (AstraZeneca )

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มที่ ๒ (AstraZeneca ) จากบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอัตราการติดเชื้อโควิด-๑๙ ลดความรุนแรงหากเกิดการติดเชื้อและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-11-16 / 09:00:00/view:172

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม