กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

นร./นศ. วท.เดชอุดม เข้ารับทุนการศึกษา กองทุนผ้าป่า กองทุน ๑๐ บาท ช่วยเหลือชาติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โควิด ๑๙"

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยครูนำนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑๕ คน เข้ารับทุนการศึกษาจากพระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการกองทุนผ้าป่า “กองทุน ๑๐ บาท ช่วยเหลือชาติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด ๑๙” ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม

2021-11-15 / 13:00:00/view:62

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม