กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ร่วมแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้กับนางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในโอกาสเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ.๓ และนายพยุงศักดิ์ สบายใจ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ อันดับ คศ.๒ ณ หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-11-15 / 09:00:00/view:157

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม