กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา/แผนกวิชาร่วมกันพิจารณาผลการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-10-25 / 09:30:00/view:29

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม