กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับคณะครู โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมรับฟังการบรรยายจาก ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,นายธนันดร ชนะกุล ครูชำนาญการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาและวิทยากรประจำศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-10-21 / 09:30:00/view:31

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม