กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุมจัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดยนางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมจัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประชุมผู้ปกครอง โดยมีคณะครูที่ปรึกษาของนักเรียน นักศึกษากลุ่มที่จะออกฝึกงานเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางกฎ กติกาและข้อตกลงในการออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-10-12 / 09:00:00/view:52

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม