กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๙ นำโดย นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในการประชุมและมีหัวหน้าสาขาวิชา/แผนวิชา เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2021-10-14 / 10:30:00/view:52

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม