กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการ Accounting Cover Dance เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการ Accounting Cover Dance ให้กับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส สร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการ Accounting Cover Dance เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการ Accounting Cover Dance ให้กับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส สร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-01-24 / 22:23:00/view:107

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม