กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒๕ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้พานักศึกษาช่วยงาน เสิร์ฟน้ำ จัดอาหาร ให้กับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒๕ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้พานักศึกษาช่วยงาน เสิร์ฟน้ำ จัดอาหาร ให้กับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

2020-01-24 / 22:21:00/view:115

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม