กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมกันบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมกันบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-01-22 / 17:51:00/view:113

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม