กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผลงานอุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC (DTEC Genius Lock) ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ คว้า ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศผู้ทรงคุณวุฒิ Honor Award และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนเข้าประกวดสุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาในระดับชาติต่อไป

2019-12-05 / 14:12:00/view:367

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม