กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลพัฒนาการทีมยอดเยี่ยม การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง (ระดับประเทศ)

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง) นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร,นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและนางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้แสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลพัฒนาการทีมยอดเยี่ยมประเภทรถประดิษฐ์ ๑.๑ ระดับอาชีวศึกษา การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง (ระดับประเทศ) ปีที่ ๒๒ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

2019-12-04 / 15:58:00/view:132

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม